ΤΙΜΗ ΜΑΣ

μηδέν
Ακολουθούν οι τιμές μας για σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοσελίδων.

Ιστοσελίδα μικρών επιχειρήσεων

$549
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
 • Κατανοητή Σχεδίαση
 • Μεταφόρτωση περιεχομένου
 • Προσαρμογή σχεδιασμού
 • Σελίδες 5
 • Λειτουργικότητα ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Αριθ. Προϊόντων
 • 2 Αναθεωρήσεις
 • Παράδοση 9 ημερών

Τυπικό πακέτο ιστότοπου

$759
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
 • Κατανοητή Σχεδίαση
 • Μεταφόρτωση περιεχομένου
 • Προσαρμογή σχεδιασμού
 • Σελίδες 10
 • Λειτουργικότητα ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Αριθ. Προϊόντων
 • 2 Αναθεωρήσεις
 • Παράδοση 9 ημερών

Μεγάλος ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου

$1,549
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
 • Κατανοητή Σχεδίαση
 • Μεταφόρτωση περιεχομένου
 • Προσαρμογή σχεδιασμού
 • Λειτουργικότητα ηλεκτρονικού εμπορίου
 • 10 Προϊόντα
 • Σελίδες 10
 • 2 Αναθεωρήσεις
 • Παράδοση 10 ημερών