قیمت ما

تهی
در اینجا قیمت گذاری ما برای طراحی و توسعه وب آورده شده است.

وب سایت مشاغل کوچک

$549
 • ویژگی‌ها
 • طراحی پاسخگو
 • بارگذاری محتوا
 • طراحی سفارشی
 • صفحات 5
 • عملکرد تجارت الکترونیکی
 • تعداد محصولات
 • 2 نسخه
 • 9 روز تحویل

بسته استاندارد وب سایت

$759
 • ویژگی‌ها
 • طراحی پاسخگو
 • بارگذاری محتوا
 • طراحی سفارشی
 • صفحات 10
 • عملکرد تجارت الکترونیکی
 • تعداد محصولات
 • 2 نسخه
 • 9 روز تحویل

وب سایت تجارت الکترونیک بزرگ

$1,549
 • ویژگی‌ها
 • طراحی پاسخگو
 • بارگذاری محتوا
 • طراحی سفارشی
 • عملکرد تجارت الکترونیکی
 • محصولات 10
 • صفحات 10
 • 2 نسخه
 • 10 روز تحویل