ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်း

တရားမဝင်သော
၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။

အသေးစားစီးပွားရေးဝဘ်ဆိုက်

$549
 • အင်္ဂါရပ်များ
 • တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်း
 • ပါဝင်မှုတင်ပါ
 • ဒီဇိုင်းစိတ်ကြိုက်
 • 5 စာမျက်နှာများ
 • eCommerce လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
 • ထုတ်ကုန်များ၏အရေအတွက်
 • ၅ တည်းဖြတ်မှု
 • 9 နေ့ရက်များပို့ဆောင်ခြင်း

စံဝက်ဘ်ဆိုက်အထုပ်

$759
 • အင်္ဂါရပ်များ
 • တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်း
 • ပါဝင်မှုတင်ပါ
 • ဒီဇိုင်းစိတ်ကြိုက်
 • 10 စာမျက်နှာများ
 • eCommerce လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
 • ထုတ်ကုန်များ၏အရေအတွက်
 • ၅ တည်းဖြတ်မှု
 • 9 နေ့ရက်များပို့ဆောင်ခြင်း

အကြီးစား eCommerce ဝက်ဘ်ဆိုက်

$1,549
 • အင်္ဂါရပ်များ
 • တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်း
 • ပါဝင်မှုတင်ပါ
 • ဒီဇိုင်းစိတ်ကြိုက်
 • eCommerce လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
 • 10 ထုတ်ကုန်များ
 • 10 စာမျက်နှာများ
 • ၅ တည်းဖြတ်မှု
 • 10 နေ့ရက်များပို့ဆောင်ခြင်း