हाम्रो मूल्य निर्धारण

शून्य
यहाँ वेब डिजाइन र विकास को लागी हाम्रो मूल्य निर्धारण छन्।

सानो व्यापार वेबसाइट

$549
 • विशेषताहरू
 • उत्तरदायी डिजाइन
 • सामग्री अपलोड
 • अनुकूलन डिजाइन
 • 5 पन्ने
 • eCommerce प्रकार्यता
 • उत्पादनहरूको संख्या
 • Rev संशोधन
 • 9 दिन वितरण

मानक वेबसाइट प्याकेज

$759
 • विशेषताहरू
 • उत्तरदायी डिजाइन
 • सामग्री अपलोड
 • अनुकूलन डिजाइन
 • 10 पन्ने
 • eCommerce प्रकार्यता
 • उत्पादनहरूको संख्या
 • Rev संशोधन
 • 9 दिन वितरण

ठुलो ईकामर्स वेबसाइट

$1,549
 • विशेषताहरू
 • उत्तरदायी डिजाइन
 • सामग्री अपलोड
 • अनुकूलन डिजाइन
 • eCommerce प्रकार्यता
 • 10 उत्पादन
 • 10 पन्ने
 • Rev संशोधन
 • 10 दिन वितरण