PLANET SEO ISENSELOGJIKE

null

Starter dhe Dispenseri i Qytetit të Vogël

null

$ 549 një muaj
Optimizimi profesional i motorëve të kërkimit në faqe për 3 faqe
Fushata e Optimizuar për 3 fjalë kyçe
Krijuar 1 Sitet Mujore të Autoritetit
50 PR3 + Lidhje Artikujsh Ndërtuar Çdo Muaj
Google Optimizimi i biznesit tim
Dorëzimi i Listës së Drejtorive
Krijimi i citimit në 10 site.
Optimizimi i medias sociale
(Pa optimizim konvertimi)
(Pa krijim video)
(Nuk ka Blog Vizitor)
(Pa Sindikatë për Njoftim për Shtyp)
(Pa Sindikatë PR Premium)
Pa zbritje parapagimi

 
Barnatore e Qytetit me Madhësi të Mesme

null
$ 879 një muaj
Optimizimi profesional i motorëve të kërkimit në faqe për 6 faqe
Fushata e Optimizuar për 6 Fjalë kyçe
Krijuar 2 Sitet Mujore të Autoritetit
100 PR3 + Lidhje Artikujsh Ndërtuar Çdo Muaj
Google Optimizimi i biznesit tim
Dorëzimi i Listës së Drejtorive
Krijimi i citimit në 30 site
Optimizimi i medias sociale
Optimizimi i Konvertimit
Krijimi dhe Sindikata e Videove
Vizitor Blogim
Njoftim për Shtyp i Sindikuar për 100+ Lajme
(Pa Sindikatë Premium për Shtyp)
Plani i Madh i Dispenserisë së Qytetit

null
$ 1579 në muaj
Optimizimi profesional i motorëve të kërkimit në faqe për 10 faqe
Fushata e Optimizuar për 10 Fjalë kyçe
Krijuar 3 Sitet Mujore të Autoritetit
200 PR3 + Lidhje Artikujsh Ndërtuar Çdo Muaj
Google Optimizimi i biznesit tim
Dorëzimi i Listës së Drejtorive
Krijimi i Citimit 75 site
Optimizimi i medias sociale
Optimizimi i Konvertimit
Krijimi dhe Sindikata e Videove
Vizitor Blogim
Njoftim për Shtyp i Sindikuar për 350+ Lajme
(Pa Sindikatë Premium për Shtyp)
Multi Vendndodhja e biznesit dhe Multi City

null
$ 2579 në muaj
Optimizimi profesional i motorëve të kërkimit në faqe për 20 faqe
Fushata e Optimizuar për 20 Fjalë kyçe
Krijuar 5 Sitet Mujore të Autoritetit
400 PR3 + Lidhje Artikujsh Ndërtuar Çdo Muaj
Google Optimizimi i biznesit tim
Dorëzimi i Listës së Drejtorive
Krijimi i citimit në 120 site
Optimizimi i medias sociale
Optimizimi i Konvertimit
Krijimi dhe Sindikata e Videove
Vizitor Blogim
Njoftim për Shtyp i Sindikuar për 500+ Lajme
Njoftim për shtyp i Sindikuar në Faqet e lajmeve Premium
Plani i Shitësit të Uebfaqeve Nacionale

null
Thirrje për Auditim dhe Çmim falas të Konkurrencës
Optimizimi profesional i motorëve të kërkimit në faqe për 10 faqe
Fushata e Optimizuar për 10 Fjalë kyçe
Krijuar 3 Sitet Mujore të Autoritetit
200 PR3 + Lidhje Artikujsh Ndërtuar Çdo Muaj
Google Optimizimi i biznesit tim
Dorëzimi i Listës së Drejtorive
Krijimi i Citimit 75 site
Optimizimi i medias sociale
Optimizimi i Konvertimit
Krijimi dhe Sindikata e Videove
Vizitor Blogim
Njoftim për Shtyp i Sindikuar për 350+ Lajme
(Pa Sindikatë Premium për Shtyp)
Plani Platinum Mbarëkombëtar CBD ose Vendi i Shitësit

null
Thirrje për Auditim dhe Çmim falas të Konkurrencës
Optimizimi profesional i motorëve të kërkimit në faqe për 20 faqe
Fushata e Optimizuar për 20 Fjalë kyçe
Krijuar 5 Sitet Mujore të Autoritetit
400 PR3 + Lidhje Artikujsh Ndërtuar Çdo Muaj
Google Optimizimi i biznesit tim
Dorëzimi i Listës së Drejtorive
Krijimi i citimit në 120 site
Optimizimi i medias sociale
Optimizimi i Konvertimit
Krijimi dhe Sindikata e Videove
Vizitor Blogim
Njoftim për Shtyp i Sindikuar për 500+ Lajme
Njoftim për shtyp i Sindikuar në Faqet e lajmeve Premium
Të gjitha planet e SEO janë për një minimum prej tre muajsh. Nëse biznesi juaj nuk është në faqen e parë të Google deri atëherë ne punojmë falas derisa të jetë.