GIÁ CỦA CHÚNG TÔI

vô giá trị
Đây là giá của chúng tôi cho thiết kế và phát triển web.

Trang web Doanh nghiệp Nhỏ

$549
 • TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
 • Thiết kế Responsive
 • Tải lên nội dung
 • Tùy chỉnh thiết kế
 • 5 Trang
 • Chức năng thương mại điện tử
 • Số sản phẩm
 • 2 bản sửa đổi
 • Giao hàng ngày 9

Gói trang web tiêu chuẩn

$759
 • TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
 • Thiết kế Responsive
 • Tải lên nội dung
 • Tùy chỉnh thiết kế
 • 10 Trang
 • Chức năng thương mại điện tử
 • Số sản phẩm
 • 2 bản sửa đổi
 • Giao hàng ngày 9

Trang web thương mại điện tử lớn

$1,549
 • TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
 • Thiết kế Responsive
 • Tải lên nội dung
 • Tùy chỉnh thiết kế
 • Chức năng thương mại điện tử
 • 10 Sản phẩm
 • 10 Trang
 • 2 bản sửa đổi
 • Giao hàng ngày 10