GIÁ SEO CỦA CHÚNG TÔI

vô giá trị

  • Không có hợp đồng hàng tháng
  • Kiểm tra SEO miễn phí
  • Kiểm tra đối thủ cạnh tranh miễn phí
 • Nghiên cứu từ khóa miễn phí

Kế hoạch SEO doanh nghiệp nhỏ

$549một tháng
 • TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên trang chuyên nghiệp cho 3 trang
 • Chiến dịch được Tối ưu hóa cho 3 từ khóa
 • 50 Liên kết bài viết + PR3 được xây dựng mỗi tháng
 • Google myBusiness Optimization
 • Gửi danh sách thư mục
 • Tạo trích dẫn trên 10 trang web
 • Tối ưu hóa truyền thông xã hội

Kế hoạch kinh doanh vừa

$879một tháng
 • TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên trang chuyên nghiệp cho 6 trang
 • Chiến dịch được Tối ưu hóa cho 6 Từ khóa
 • 100 Liên kết bài viết + PR3 được xây dựng mỗi tháng
 • Google myBusiness Optimization
 • Gửi danh sách thư mục
 • Tạo trích dẫn trên 30 trang web
 • Tối ưu hóa truyền thông xã hội
 • Tạo & phân phối video

Kế hoạch kinh doanh lớn

$1,579một tháng
 • TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên trang chuyên nghiệp cho 10 trang
 • Chiến dịch được Tối ưu hóa cho 10 Từ khóa
 • 200 Liên kết bài viết + PR3 được xây dựng mỗi tháng
 • Google myBusiness Optimization
 • Gửi danh sách thư mục
 • Tạo trích dẫn 75 trang web
 • Tối ưu hóa truyền thông xã hội
 • Thông cáo báo chí được cung cấp cho hơn 350 cửa hàng tin tức

Kinh doanh hoặc thành phố đa địa điểm

$2,579một tháng
 • TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên trang chuyên nghiệp cho 20 trang
 • Chiến dịch được Tối ưu hóa cho 20 Từ khóa
 • 400 Liên kết bài viết + PR3 được xây dựng mỗi tháng
 • Google myBusiness Optimization
 • Gửi danh sách thư mục
 • Tạo trích dẫn 120 trang web
 • Tối ưu hóa truyền thông xã hội
 • Thông cáo báo chí được cung cấp cho hơn 500 cửa hàng tin tức

KHÔNG có hợp đồng hàng tháng nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tối thiểu ba tháng để bắt đầu nhận được số lượng lưu lượng truy cập tối đa từ Google. Chúng tôi cũng cung cấp gói tăng cường thử nghiệm với mức phí một lần là $ 349 để đánh giá các dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi không xếp hạng doanh nghiệp của bạn là số một trên Google trong vòng 3 tháng, bạn sẽ nhận được khoản tiền hoàn lại ĐẦY ĐỦ.