НАШАТА ЦЕНА

нула
Еве ги цените за веб дизајн и развој.

Веб-страница за мал бизнис

$549
 • КАРАКТЕРИСТИКИ
 • Отворени Дизајн
 • Поставување содржина
 • Прилагодување на дизајнот
 • 5 страници
 • Функционалност на е-трговија
 • Број на производи
 • 2 ревизии
 • Испорака од 9 дена

Стандарден пакет веб-страница

$759
 • КАРАКТЕРИСТИКИ
 • Отворени Дизајн
 • Поставување содржина
 • Прилагодување на дизајнот
 • 10 страници
 • Функционалност на е-трговија
 • Број на производи
 • 2 ревизии
 • Испорака од 9 дена

Голема веб-страница за е-трговија

$1,549
 • КАРАКТЕРИСТИКИ
 • Отворени Дизајн
 • Поставување содржина
 • Прилагодување на дизајнот
 • Функционалност на е-трговија
 • 10 Производи
 • 10 страници
 • 2 ревизии
 • Испорака од 10 дена