Amaphutha ayi-10 aphezulu wokuzitika ngensangu abasebenza ngewebhusayithi yabo.

Ulapha: